DELEMIL-RS系列

[!--oldtitle--]
[!--oldtitle--]
[!--oldtitle--]
[!--oldtitle--]
  • [!--oldtitle--]
  • [!--oldtitle--]
  • [!--oldtitle--]
  • [!--oldtitle--]

德兰梅尔卷式纳滤膜元件

型号:RS系列

RS系列采用专有复合膜,能够使一价盐透过而截留二价及以上盐,也可截留分子量约为50~500道尔顿中性分子。主要应用于金属离子浓缩、重金属去除、乳清蛋白浓缩、肽浓缩等小分子物料浓缩。

产品咨询
应用
主要应用于金属离子浓缩、重金属去除、乳清蛋白浓缩、肽浓缩等小分子物料浓缩。具有玻璃钢和卫生级两种外观产品,卫生型纳滤膜元件无死角,可用于食品医药等行业。
产品型号表

型号

规格

平均流量

gpd(m3/d)

平均截留率

%

规格表下载

RS10-35C 8040 7100(26.8) 99.0%  
RS10-35F 8040 6900(26.0) 99.0%  
RS10-50C 8040 5700(21.4) 99.0%  
RS20-35C 8040 8400(31.8) 98.0%  
RS20-35F 8040 8200(30.9) 98.0%  
RS20-50C 8040 6800(25.4) 98.0%  
RS30-35C 8040 11100(41.8) 96.0%  
RS30-35F 8040 10800(40.7) 96.0%  
RS30-50C 8040 8900(33.4) 96.0%  
RS01-35C 4040 1700(6.4) 99.0%  
RS01-35F 4040 1700(6.4) 99.0%  
RS02-35C 4040 2000(7.5) 98.0%  
RS02-35F 4040 2000(7.5) 98.0%  
RS03-35C 4040 2700(9.9) 96.0%  
RS03-35F 4040 2600(9.5) 96.0%  

说明:因技术改进及产品更新,型号及规格资料将会随时变更,请以官方最新资料为准。