DELEMIL-AR系列

[!--oldtitle--]
[!--oldtitle--]
[!--oldtitle--]
[!--oldtitle--]
  • [!--oldtitle--]
  • [!--oldtitle--]
  • [!--oldtitle--]
  • [!--oldtitle--]

德兰梅尔耐酸卷式纳滤膜元件

型号:AR系列

AR系列可实现20%以下硫酸和30%以下磷酸等酸性溶液中的金属浓缩,也可用于酸液净化。膜元件可在强酸环境中保持高通量并稳定运行12个月以上。本系列产品为高压产品,最大承压1200psi,定制款最高承压1750psi。

产品咨询
应用
酸性溶液中二价离子的浓缩和回收、无机酸脱色处理、溶解的化学物质回收。
产品型号表

型号

规格

平均流量

gpd(m3/d)

平均截留率

%

规格表下载

AR10-50 8040 9900(37.4) 98.0%  
AR20-35 8040 16800(63.3) 96.0%  
AR20-50 8040 13000(48.9) 96.0%  
AR30-35 8040 18700(70.7) 92.0%  
AR30-50 8040 14500(54.7) 92.0%  
AR40-35 8040 19700(74.5) 80.0%  
AR40-50 8040 15200(57.5) 80.0%  
AR50-35 8040 34500(130.3) 35.0%  
AR50-50 8040 26600(100.7) 35.0%  
AR01-35 4040 2700(10.1) 98.0%  
AR01-50 4040 2200(8.1) 98.0%  
AR02-35 4040 3600(13.3) 96.0%  
AR02-50 4040 2900(10.6) 96.0%  
AR03-35 4040 4000(14.8) 92.0%  
AR03-50 4040 3200(11.9) 92.0%  
AR04-35 4040 4200(15.6) 80.0%  
AR04-50 4040 3300(12.5) 80.0%  
AR05-35 4040 7300(27.3) 35.0%  
AR05-50 4040 5800(21.8) 35.0%  

说明:因技术改进及产品更新,型号及规格资料将会随时变更,请以官方最新资料为准。